Rezultatele proiectului

Rezultatul proiectului 01

Modul de formare privind managementul leadershipului antreprenorial și

Educație antreprenorială

Acest rezultat va fi furnizat cu scopul de a ajuta și sprijini realizarea ghidului de instruire privind antreprenoriatul pentru tineri (PR2), precum și pentru pregătirea platformei online pentru Liga Antreprenoriatului (PR3). Conținutul noului modulului de formare despre leadership antreprenorial, management, educație antreprenorială și conștientizare ecologică va servi drept suport de învățare pentru grupurile țintă interesate care vor folosi ghidul și platforma de formare pentru lucrul cu tinerii și, în general, pentru abordarea subiectului de educație antreprenorială. Primul rezultat al proiectului va fi prezentat sub forma unui conținut de curs / modul de învățare care vizează predarea leadership-ului antreprenorial și, de asemenea, învățarea despre management. Acesta va cuprinde diverse fișiere, precum text, videoclipuri special concepute și prezentări PowerPoint, dar și alte resurse interactive dedicate subiectului și dezvoltate de educatori cu experiență din țările partenere.

Rezultatul proiectului 02

Ghid de instruire privind antreprenoriatul pentru tineret

Al doilea rezultat pe care proiectul își propune să-l creeze este un Ghid de instruire privind antreprenoriatul în rândul tinerilor. Ghidul de instruire va fi prezentat sub o formă de publicație/manual, și va putea fi descărcat în mod gratuit din platforma online ‘‘Liga Antreprenoriatului’’, pe care proiectul o va crea. Ghidul de instruire se va baza în întregime pe modulul de formare (PR1) elaborat anterior de toți partenerii. Ideea este de a aduna conținutul instruirii într-un manual/publicație, care va putea fi folosit și în cadrul educațional formal. Astfel, diferite grupuri țintă, nu numai tinerii care doresc să se implice în educația și învățarea antreprenorială, ci și profesorii, formatorii profesioniști vor beneficia de acest rezultat. Elementul inovator al acestui rezultatul constă chiar în adaptarea acestuia pentru utilizare atât în mod formal, cât și în medii educaționale non-formale și va fi ușor de aplicat în orice situație și mediu de învățare.

Rezultatul proiectului 03

Platformă online de antreprenoriat al breslei

Al treilea rezultat al proiectului va fi o platformă online, ‘‘Liga Antreprenoriatului’’, care va integra celelalte două rezultate ale proiectului în conținutul său, oferind informații despre situația actuală cu privire la antreprenoriatul în rândul tinerilor în Europa, astfel încât să acopere pe deplin acest subiect și totodată să servească drept o soluție integrală pentru învățarea și predarea antreprenoriatului în rândul tinerilor. Platforma online ‘‘Liga Antreprenoriatului’’ va servi ca instrument educațional care are scopul de a promova educația antreprenorială a tinerilor, oferind oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru diverse grupuri țintă, formate din tineri și adulți. Acesta va aduce valoare adăugată activităților și realizărilor partenerilor în ceea ce privește capacitatea și potențialul operațional, precum și altor actori din proiect implicați în furnizarea de educație antreprenorială.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive