Proiectul

Descrierea proiectului

Diferența dintre educație și ocuparea forței de muncă se lărgește, iar amploarea schimbării ratelor șomajului variază în funcție de nivelul de educație al tinerilor. Deși legate de moștenirea crizei economice, costurile indirecte ale eșecului social în furnizarea de educație de calitate, locuri de muncă decente și protecție socială ar putea genera o povară serioasă asupra societății europene.

 Numărul crescut de studenți absolvenți care au calificări recunoscute oficial, dar oportunități slabe de realizare profesională în domeniul lor de competență a creat un procent ridicat de tineri șomeri. În zilele noastre, deficitul și nepotrivirea de competențe reprezintă poate una dintre cele mai populare explicații pentru dezbaterile privind problemele dezvoltării profesionale a tinerilor și integrarea acestora ca membri activi ai societății. 

Acesta este motivul pentru care, proiectul „Liga pentru antreprenoriatul tinerilor” își propune să construiască societăți competitive bazate pe cunoaștere, prin dezvoltarea potențialului antreprenorial al tinerilor și a competențelor creative.Proiectul intenționează să ofere o soluție valoroasă împotriva șomajului în rândul tinerilor prin crearea de căi specifice pentru îmbunătățirea abilităților și dezvoltarea mentalității și capacităților antreprenoriale ale tinerilor.

Impact

Proiectul va încuraja Proiectul va încuraja parteneriatul și cooperarea transsectorială la nivel internațional, prin conectarea mediului ONG-urilor cu instituții de învățământ și alte tipuri de furnizori de educație, în vederea îmbunătățirii calității modului de funcționare în domeniul educației, formării și tineretului.

Pentru a aduce aceste schimbări pozitive, proiectul își propune să îndeplinească următoarele obiective:

▪️ Să promoveze ideile antreprenoriale prin activități și cursuri extracurriculare în vederea creșterii capacitatea de inovație și mentalitatea centrată pe oportunități pentru potențialii tineri antreprenori

▪️ Să faciliteze încorporarea unei abordări inovatoare a antreprenoriatului în domeniul educației, prin integrarea dezvoltării și conștientizării comportamentului antreprenorial

▪️ Să încurajeze tinerii să participe la educația antreprenorială în vederea dezvoltării unor astfel de mentalități și să stimuleze o mai bună implicare în acțiuni antreprenoriale

▪️ Să sporească spiritul antreprenorial inovator și orientat spre piața muncii în rândul tinerilor

▪️ Să demonstreze beneficiile abordărilor educaționale multidisciplinare și multiprofesionale prin dezvoltarea unui ‘‘Ghid de instruire privind leadershipul antreprenorial, managementul și antreprenoriatul pentru tineri”

▪️ Să încurajeze dezvoltarea unui sistem transsectorial pe mai multe niveluri, care încurajează în mod concret învățarea antreprenorială prin alte mijloace decât cele formale, mai ales prin implicarea directă în activități antreprenoriale

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive