Liga Tinerilor Antreprenori

Despre proiect

Decalajul dintre educație și ocuparea forței de muncă se mărește, iar amploarea schimbării ratelor șomajului variază în funcție de nivelul educațional al tinerilor. Costurile indirecte ale eșecului social în furnizarea de educație de calitate, locuri de muncă decente și protecție socială ar putea genera o povară serioasă asupra societății europene. Numărul crescut de studenți absolvenți cu calificări recunoscute oficial, dar oportunități slabe de realizare profesională în domeniul lor de competențe, a creat un procent ridicat de tineri șomeri.

Proiectul își propune să ofere o soluție valoroasă pentru șomajul în rândul tinerilor prin dezvoltarea unor căi specializate pentru creșterea acestor abilități și dezvoltarea mentalității și capacităților antreprenoriale ale tinerilor.

Rezultatele proiectului

Parteneriatul

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive