Резултати от проекта

Резултат от проекта 01

Модул за обучение по управление на предприемаческото лидерство и

Обучение по предприемачество

Този резултат ще бъде създаден, за да спомогне и подкрепи изданието на Ръководството за обучение за младежко предприемачество , както и подготовката на онлайн платформата за предприемачество на гилдията . Съдържанието на новосъздадения модул за обучение по предприемачество, управление и предприемачество със зелена (eкологична) осведоменост ще служи като подкрепа за учене на заинтересовани целеви групи, които ще използват ръководството за обучение и платформата за работа с млади хора и като цяло за справяне с темата за предприемаческото образование. Проектен резултат 1 ще бъде представен под формата на учебен модул, целящ преподаването на предприемаческо лидерство и учен. Той ще събира различни текстови файлове, специално проектирани видеоклипове, PPT презентации и други интерактивни ресурси, посветени на темата и разработени от опитни преподаватели от партньорски страни.

Резултат от проекта 02

Ръководство за обучение по младежко предприемачество

Вторият резултат, който проектът планира да създаде, е ръководство за обучение за младежко предприемачество. Ръководството за обучение ще бъде представено под форма на публикация/ръководство, която ще бъде свободно достъпна за изтегляне от платформата за предприемачество онлайн, която проектът ще създаде допълнително. Ръководството за обучение ще се основава изцяло на модула за обучение , разработен преди това от всички партньори. Идеята е да се събере обучителното съдържание в ръководство, което може да се използва и в рамките на официалната образователна обстановка. Проектен резултат 2 трябва да обслужва различни целеви групи не само млади хора, желаещи да участват в предприемаческото образование, но и учители и обучители . Целта е той лесно лесно да се прилата във всяка ситуация и работна среда.

Резултат от проекта 03

Онлайн платформа за предприемачество на Гилдията

Третият проектен резултат ще бъде представен като платформа за предприемачество в областта на онлайн гилдията. Тя ще интегрира останалите 2 резултата от проекта като съдържание, предоставяйки информация за състоянието на младежкото предприемачество в Европа. По този начин ще покрие изцяло темата и ще служи като решение за учене и преподаване на предприемачество сред младите. Онлайн платформата за гилдията на предприемачите ще служи като образователен инструмент, който има за цел да насърчи образованието за младежко предприемачество, като предоставя възможности за обучение за различни целеви групи, вариращи от младежите до възрастните учащи. Тя ще донесе допълнителна стойност за дейностите и постиженията на популяризиращите я партньорите по отношение на оперативния капацитет и потенциала, както и за по -нататъшните заинтересовани страни по проекта, ангажирани с предоставянето на предприемаческо образование.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive