Projekt

Opis projektu

Obecna przepaść między wykształceniem a zatrudnieniem stale się powiększa, a skala zmian w stopach bezrobocia jest zróżnicowana w zależności od poziomu wykształcenia młodych ludzi. Dodatkowe koszty związane z brakiem zapewnienia wysokiej jakości edukacji, godnego zatrudnienia i ochrony socjalnej przez społeczeństwo mogą spowodować poważne obciążenie finansowe dla europejskiego społeczeństwa. 

Stale rośnie także liczba absolwentów z oficjalnie uznawanym wykształceniem zawodowym. Rosnąca liczba absolwentów, ale z ograniczonymi możliwościami realizacji zawodowej, powoduje więc wysoką stopę bezrobocia wśród młodych ludzi.

 W dzisiejszych czasach brak i zbędne umiejętności w danym miejscu pracy są być może jednym z najczęstszych wyjaśnień w debatach na temat problemów rozwoju zawodowego młodych ludzi i ich integracji jako aktywnych członków społeczeństwa. Dlatego też projekt „Liga Młodych Przedsiębiorców” ma na celu tworzenie kompetytywnego społeczeństwa o rozwiniętym potencjale przedsiębiorczym i kreatywnych kompetencjach.

 Projekt ma także na celu zaoferowanie rozwiązania problemu dotyczącego bezrobocia wśród młodzieży, stworzenie konkretnych sposobów na zwiększenie wcześniej przytoczonych umiejętności oraz budowanie postaw i zdolności przedsiębiorczych młodych ludzi.

Wpływ

Projekt ma na celu promowanie międzysektorowego partnerstwa i współpracy na międzynarodowym szczeblu poprzez stworzenie ścisłego powiązania pomiędzy środowiskiem instytucjonalnym organizacji pozarządowych z instytucjami edukacyjnymi oraz innymi typami organizacji świadczącymi usługi edukacyjne w celu podnoszenia jakości pracy w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży. 

W celu znalezienia pozytywnych rozwiązań opisanej sytuacji zdefiniowano następujące cele projektu: 

▪️ zachęcanie do posiadania i wdrażania w życie pomysłów przedsiębiorczych poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kursów mających na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych i oportunistycznego sposobu myślenia potencjalnych młodych przedsiębiorców

▪️ wprowadzenie innowacyjnego podejścia do przedsiębiorczości w obszarze edukacji poprzez rozwój świadomości i zachowań przedsiębiorczych wśród młodych osób 

▪️ zachęcanie młodych ludzi do udziału w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w celu rozwijania pomocnych sposobów myślenia i zachęcania ich do lepszego udziału w przedsiębiorczych działaniach 

▪️wzmacnianie innowacyjnego i zorientowanego na rynek ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi 

▪️ wykazywanie korzyści płynących z wykorzystywania multidyscyplinarnych podejść edukacyjnych poprzez publikację 'Podręcznika szkoleniowego w zakresie przywództwa w przedsiębiorstwie, zarządzania i przedsiębiorczości młodych“

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive