Liga młodych przedsiębiorców

O projekcie

Pogłębia się przepaść między wykształceniem a zatrudnieniem, a skala zmian w stopach bezrobocia jest zróżnicowana w zależności od poziomu wykształcenia młodzieży. Dodatkowe koszty niepowodzenia społecznego w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji, godnego zatrudnienia i ochrony socjalnej mogą poważnie obciążyć społeczeństwo europejskie. Wzrost liczby absolwentów z formalnie uznanymi kwalifikacjami, ale słabymi szansami na realizację zawodową w zakresie swoich kompetencji, stworzył wysoki odsetek bezrobotnych młodych ludzi. 

Projekt ma na celu zapewnienie cennego rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży poprzez opracowanie specjalistycznych ścieżek zwiększania takich umiejętności oraz rozwijania przedsiębiorczych postaw i zdolności młodych ludzi.

Wyniki projektu

Partnerstwo

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive