Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα Έργου 01

Εκπαιδευτική Ενότητα για τη Διοίκηση Επιχειρηματικής Ηγεσίας και

Επιχειρηματική Εκπαίδευση

Αυτό το παραδοτέο θα υλοποιηθεί προκειμένου να βοηθήσει και να υποστηρίξει την έκδοση του εκπαιδευτικού οδηγού για τη νεανική επιχειρηματικότητα (PR2), καθώς και την προετοιμασία της διαδικτυακής πλατφόρμας Guild Entrepreneurship (PR3). Το περιεχόμενο της νεοσύστατης εκπαιδευτικής ενότητας για την επιχειρηματική ηγεσία, τη διοίκηση και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με πράσινη συνείδηση θα χρησιμεύσει ως μαθησιακή υποστήριξη για τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους που θα χρησιμοποιήσουν τον οδηγό κατάρτισης και την πλατφόρμα για την εργασία με νέους και γενικά για την αντιμετώπιση του θέματος της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα του 1ου παραδοτέου θα παρουσιαστεί με τη μορφή περιεχομένου μαθήματος/ενότητας μάθησης με στόχο τη διδασκαλία της επιχειρηματικής ηγεσίας και μάθησης, καθώς και της διαχείρισης. Θα συγκεντρώσει διάφορα αρχεία κειμένου, ειδικά σχεδιασμένα βίντεο και παρουσιάσεις PPT και άλλους διαδραστικούς πόρους που είναι αφιερωμένοι στο θέμα και έχουν αναπτυχθεί από έμπειρους εκπαιδευτικούς από τις χώρες εταίρους.

Αποτέλεσμα Έργου 02

Εκπαιδευτικός Οδηγός για την Επιχειρηματικότητα των Νέων

Το 2ο παραδοτέο που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου είναι ένας οδηγός κατάρτισης για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ο εκπαιδευτικός οδηγός θα παρουσιαστεί υπό μορφή έκδοσης/εγχειριδίου το οποίο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για λήψη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συντεχνιακής επιχειρηματικότητας που θα δημιουργήσει περαιτέρω το έργο. Ο οδηγός κατάρτισης θα βασίζεται πλήρως στην ενότητα κατάρτισης (PR1), η οποία αναπτύχθηκε προηγουμένως από όλους τους εταίρους. Η ιδέα είναι να συγκεντρωθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε ένα εγχειρίδιο/έκδοση, το οποίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα θα εξυπηρετεί διάφορες ομάδες-στόχους, όχι μόνο νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιχειρηματική εκπαίδευση και μάθηση, αλλά και εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών επαγγελματιών κ.λπ. Τα καινοτόμα στοιχεία του αποτελέσματος περιλαμβάνουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το γεγονός ότι θα προσαρμόζεται για χρήση είτε σε τυπικά είτε σε μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια και θα εφαρμόζεται εύκολα σε οποιαδήποτε μαθησιακή κατάσταση και περιβάλλον.

Αποτέλεσμα Έργου 03

Online Guild Entrepreneurship Platform

Το 3ο παραδοτέο του έργου θα παρουσιαστεί ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, η οποία θα ενσωματώνει τα άλλα 2 παραδοτέα του έργου ως περιεχόμενο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, με τρόπο που να καλύπτει πλήρως το θέμα και να χρησιμεύει ως ολοκληρωμένη λύση για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στους νέους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Guild Entrepreneurship θα χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο που θα έχει ως στόχο να προωθήσει την εκπαίδευση της νεανικής επιχειρηματικότητας παρέχοντας ευκαιρίες για δια βίου μάθηση σε διάφορες ομάδες-στόχους, από τους νέους έως τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των φορέων προώθησης εταίρων όσον αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα και το δυναμικό, καθώς και σε εκείνους των περαιτέρω φορέων του έργου που ασχολούνται με την παροχή εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive