Partnerstwo

Regionalne Centrum Wolontariatu 馃嚨馃嚤

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jest stowarzyszeniem po艣rednicz膮cym mi臋dzy organizacjami potrzebuj膮cymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, kt贸re tej pomocy pragn膮 udzieli膰. Przygotowujemy obie strony do wsp贸艂dzia艂ania organizuj膮c szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Wspomagamy do艣wiadczeniem, rad膮 i inspirujemy do dzia艂ania. Przedsi臋wzi臋cia Centrum maj膮 bardzo szeroki zakres. Wsp贸艂pracuje ono z instytucjami o r贸偶norakiej dzia艂alno艣ci, jak na przyk艂ad organizacje i plac贸wki kulturalne, opieku艅cze, spo艂eczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. Nasze g艂贸wne dzia艂ania koncentruj膮 si臋 wok贸艂 3 filar贸w: Wolontariat, Strefa M艂odych, Aktywno艣膰 Mi臋dzynarodowa.

Misj膮 Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach jest inspirowanie i pobudzanie aktywno艣ci obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju spo艂ecze艅stwa. Nasze dzia艂ania realizujemy w duchu dialogu, kieruj膮c si臋 zasadami poszanowania praw cz艂owieka, zr贸wnowa偶onego rozwoju i ide膮 dobra wsp贸lnego.

Innovation Hive 馃嚞馃嚪

Innovation Hive jest prywatn膮 organizacj膮 pozarz膮dow膮 mieszcz膮c膮 si臋 w Grecji. Specjalizuje si臋 w prowadzeniu prac badawczych, ale tak偶e prowadzeniu dzia艂a艅 w dziedzinie innowacji. Nasz膮 prac膮 chcemy polepszy膰 ekonomiczn膮 i spo艂eczn膮 jedno艣膰 europejskiego spo艂ecze艅stwa. Natomiast naszym g艂贸wnym celem jest odnalezienie rozwi膮za艅 na stale pojawiaj膮ce si臋 wyzwania innowacyjne, odniesienie wzrostu, zr贸wnowa偶onego rozwoju i wp艂ywu, jakie mo偶e osi膮gn膮膰 spo艂ecze艅stwo. Filozofi膮 naszej organizacji, kt贸ra ma na celu pom贸c nam urzeczywistni膰 te wszystkie cele jest oparta na metoldologii wp贸艂tworzenia i stosowaniu podej艣cia quadrupule helix. Tak偶e zaanga偶owanie interesariuszy z sektora przemys艂u, nauki i spo艂ecze艅stwa d膮偶y do utworzenia powi膮za艅 mi臋dzy biznesem, szkolnictwem i w艂adzami w celu zrzeszenia wiedzy, umiej臋tno艣ci, narz臋dzi, wsp贸lnych warto艣ci i motywacji. Natomiast celem ko艅cowym jest przyczynienie si臋 do powstania pozytywnych zmian na lokalnym szczeblu i odniesienie sukcesu na najwy偶szym mo偶liwym poziomie, je艣li chodzi o poprawne stosowanie regu艂 spo艂ecznej innowacji.

Center of Social Innovation 馃嚚馃嚲

Jeste艣my zespo艂em profesjonalist贸w z ponad 50-letnim do艣wiadczeniem w obszarze Edukacji, Racjonalizacji System贸w, Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, Przedsi臋biorczo艣ci, Innowacji Spo艂ecznych, Globalnego Procesu Zdrowia – Nauk Przyrodniczych , Biznesowych & Kryminalnych Interwencji, Rozwoju M艂odzie偶y i ich Motywacji, oraz Poprawnego Dostosowywania Zasob贸w w celu uzyskania po偶膮danych Cel贸w i Zada艅. Cz艂onkowie naszego Zespo艂u Za艂o偶ycieli pracowali na trzech kontynentach i wsp贸艂pracowali z organizacjami i jednostkami z przer贸偶nych kraj贸w. Pracowali oni tak偶e w obszarach Equity Capital i Venture Capital gdzie mieli oni szanse wesprze膰 rozw贸j wielu biznes贸w z r贸偶nych dziedzin. Nabyte przy tym do艣wiadczenia, s艂u偶膮 im przy identyfikacji systemowych problem贸w, a tak偶e tworzeniu i implementacji trwa艂ych i sprytnych rozwi膮za艅 na trudne spo艂eczne problemy.

Mine Vaganti NGO 馃嚠馃嚬

Mine Vaganti NGO jest organizacj膮 pozarz膮dow膮, kt贸ra powsta艂a 2009 roku w Sardynii. MVNGO ma swoje plac贸wki w Sassari, Sennori, Tempio Pausania, Vicenza i Berlinie, ale tak偶e nale偶y do 3 mi臋dzynarodowych sieci takich jak YEE, ISCA i MV International. Misja: MVNGO promuje mi臋dzykulturowy dialog, spo艂eczn膮 integracj臋 poprzez wykorzystywanie sportu i ochron臋 艣rodowiska przy u偶yciu metod nieformalnej edukacji. 艢wiadczenia: MVNGO jest dor臋czycielem edukacyjnych trening贸w na lokalnym i europejskim szczeblu. Pe艂ni ono tak偶e rol臋 konsultanta dla publicznych i prywatnych jednostek w celu promocji, ale tak偶e tworzenia europejskich i transkontynentalnych projekt贸w.

Mundus Bulgaria 馃嚙馃嚞

Asocjacja Mundus Bulgaria jest pozarz膮dow膮 organizacj膮 za艂o偶on膮 w 2017 roku, kt贸ra jest cz臋艣ci膮 mi臋dzynarodowej sieci: Asocjacji Mundus mieszcz膮cej si臋 w Hiszpani. Dzia艂amy g艂贸wnie w sektorze sportu i edukacji, by pokaza膰 nasze poparcie co do u偶ywania nieformalnych metod edukacji w r贸偶nych instytucjach tak, aby mog艂y one lepiej integrowa膰 si臋 z europejskimi warto艣ciami. Jeste艣my zainteresowani we wdra偶aniu projekt贸w Erasmus+ o wielorakiej tematyce w r贸偶nych sektorach, gdzie w g艂贸wnej mierze maj膮 one targetowa膰 m艂odych, poniewa偶 naszym najwi臋kszym celem jest tworzenie wi臋kszej ilo艣ci mi臋dzynarodowych mo偶liwo艣ci dla nich, tak aby mogli oni rozwija膰 swoje profesjonalne, spo艂eczne i osobiste kompetencje.

ACCES 馃嚪馃嚧

G艂贸wnym celem naszej asocjacji jest wzmocnienie m艂odych tak, aby mogli oni zacz膮膰 dzia艂a膰 i zmieni膰 艣wiat, w kt贸rym 偶yj膮 na lepsze co pokazane jest w przeprowadzonych przez nas dzia艂aniach i inicjatywach. Asocjacja koordynowa艂a i organizowa艂a ju偶 m艂odzie偶owe wymiany mi臋dzynarodowe, kt贸re mia艂y na celu promowanie wsp贸lnych moralnych i spirytualnych warto艣ci, promocj臋 idei integracji spo艂ecznej i r贸偶norodno艣ci, zwi臋kszenie ilo艣ci ofert zatrudnienia dla m艂odych, zaoferowanie wsparcia w wolontariacie i szkoleniach dla cz艂onk贸w grupy NEET.

Projekty te mia艂y bardzo dobre rezultaty ze wzgl臋du na zaanga偶owanie m艂odych i ich dedykacj臋, by mie膰 pozytywny wp艂yw na inne m艂ode osoby, z kt贸rymi mieli kontakt poprzez m. in. wsp贸艂prac臋 przy aktywno艣ciach opartych na nieformalnych metodach edukacji. Nasze projekty mia艂y tak偶e bardzo du偶y wp艂yw na naszych wolontariuszy, poniewa偶 ich wiara we w艂asne mo偶liwo艣ci zwi臋kszy艂a si臋 przy do艣wiadczaniu rezultat贸w projekt贸w, przy kt贸rych pomagali.

Sfinansowane ze 艣rodk贸w UE. Wyra偶one pogl膮dy i opinie s膮 jedynie opiniami autora lub autor贸w i niekoniecznie odzwierciedlaj膮 pogl膮dy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponosz膮 za nie odpowiedzialno艣ci. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright 漏 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by聽Innovation Hive