Η Σύμπραξη

Regionalne Centrum Wolontariatu 🇵🇱

Το Regional Volunteer Center είναι μία από τις πιο δραστήριες μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Świętokrzyskie. Για πάνω από 10 χρόνια, η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα που θέλουν να γίνουν εθελοντές και η διαμεσολάβηση μεταξύ εθελοντών και οργανισμών που χρειάζονται βοήθεια. Προωθούμε τον εθελοντισμό, υποστηρίζουμε την εφαρμογή των νόμων για τους εθελοντές, δίνουμε την εμπειρία μας και τις συμβουλές μας και εμπνέουμε τη δράση. Το Περιφερειακό Κέντρο Εθελοντισμού υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες των νέων και προσφέρει εργαστήρια και κατάρτιση υψηλής ποιότητας, καθώς και πολλά φανταστικά διεθνή προγράμματα!

Οι πρωτοβουλίες του κέντρου μας έχουν ευρύ πεδίο δράσης. Συνεργάζεται με πολιτιστικές, προνοιακές, κοινωνικές, αθλητικές, φοιτητικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ιδρύματα. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται κυρίως σε 3 πυλώνες: Εθελοντισμός, Ζώνη Νεολαίας και Διεθνής Δραστηριότητα. Η αποστολή του Regional Volunteer Center είναι να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει την πολιτική και εθελοντική δραστηριότητα των νέων για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Πραγματοποιούμε τις δραστηριότητές μας στο πνεύμα του διαλόγου, με γνώμονα τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ιδέας του κοινού καλού.

Innovation Hive 🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Center of Social Innovation 🇨🇾

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με πάνω από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού του Συστήματος, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Επιστημών Ζωής, της Επιχειρηματικής Εγκληματολογικής Παρέμβασης, της Ανάπτυξης και Παρακίνησης Νέων και της Αναπροσαρμογής Πόρων με Στόχους και Σκοπούς.

Τα μέλη της ιδρυτικής μας ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Εργάστηκαν επίσης στους τομείς του μετοχικού κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κεφαλαίου, μέσω των οποίων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Φέρνουν όλες αυτές τις εμπειρίες για την υποστήριξη του εντοπισμού συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Mine Vaganti NGO 🇮🇹

Η ΜΚΟ Mine Vaganti είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που γεννήθηκε στη Σαρδηνία το 2009. Η MVNGO έχει γραφεία στο Sassari, το Sennori, το Tempio Pausania, τη Vicenza και το Βερολίνο και είναι μέλος 3 διεθνών δικτύων όπως το YEE, το ISCA και το MV International. Αποστολή: Η MVNV είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: Η MVNGO προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και την προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τη μη τυπική εκπαίδευση. Υπηρεσίες: Η MVNGO είναι πάροχος εκπαιδευτικής κατάρτισης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ρόλο συμβούλου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει ευρωπαϊκά και διηπειρωτικά έργα.

Mundus Bulgaria 🇧🇬

Η Association Mundus Bulgaria είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου: Association Mundus, με έδρα την Ισπανία. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στους τομείς του αθλητισμού και της εκπαίδευσης , με σκοπό να υποστηρίξουμε τη χρήση της μη τυπικής εκπαίδευσης σε διάφορα ιδρύματα, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Επικεντρωνόμαστε στην προώθηση διαφόρων σχεδίων Erasmus + σε διάφορους τομείς , γενικά όσον αφορά τη νεολαία, καθώς ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε διεθνή κλίμακα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών, κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων τους.

ACCES 🇷🇴

Κύριος στόχος της ένωσής μας είναι η ενδυνάμωση των νέων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν δράση και να αλλάξουν τον κόσμο στον οποίο ζουν προς το καλύτερο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις προηγούμενες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της. Η ένωση έχει συντονίσει και οργανώσει ανταλλαγές νέων που αποσκοπούσαν στην προώθηση κοινών ηθικών και πνευματικών αξιών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ποικιλομορφίας, στη συμβολή στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, στην προσφορά υποστήριξης στον εθελοντισμό και στην κατάρτιση για τους NEETs. Τα έργα είχαν πολύ καλά αποτελέσματα λόγω του πάθους και της αφοσίωσης των νέων να αφήσουν σημαντικά θετικά σημάδια στους άλλους νέους με τους οποίους αλληλεπιδρούσαν και συνεργάζονταν, μέσω μη τυπικών μεθόδων.

Τα έργα αυτά είχαν μεγάλο αντίκτυπο στους εθελοντές μας, καθώς η αυτοπεποίθησή τους αυξήθηκε βλέποντας πραγματικά αποτελέσματα έργων στα οποία συνέβαλαν. Τα μέλη του ACCES έχουν εξαιρετικά μεγάλο κίνητρο να βοηθήσουν άλλους νέους από την κοινότητά τους και από άλλες κοινότητες να ακολουθήσουν τον καλύτερο δρόμο για το μέλλον τους, με τη βοήθεια στέρεων γνώσεων, εμπειριών μάθησης μέσω της πράξης και των σωστών λόγων για να πετύχουν στη ζωή. Πραγματοποιούμε περιοδικές συναντήσεις στο τοπικό Κέντρο Νεότητας, όπου κάνουμε καταιγισμό ιδεών, συγκεντρώνουμε νέες πληροφορίες και συζητάμε τις πιθανές κατευθύνσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να κάνουμε τα μεγαλύτερα κύματα στην κοινότητα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive